Vragen en antwoorden aangaande COVID-19 situatie in Shanghai en omliggende regio, 28 april 2022

Hieronder vindt u de vragen over de huidige covidsituatie die sinds 1 april 2022 bij het consulaat in Shanghai zijn binnengekomen, en de antwoorden van het consulaat daarop. 

Graag wijzen we u op het volgende: in verband met de huidige covidsituatie en lockdown hanteert het consulaat momenteel een telefoonnummer voor noodgevallen, waarmee u direct in contact komt met de dienstdoende consulaire medewerker. Dit nummer is: +86 182 1776 2372. Voor consulaire ondersteuning kunt u ons ook bereiken via SHA-CA@minbuza.nl

Q&A: vragen die sinds 1 april bij het Nederlandse consulaat-generaal in Shanghai zijn binnengekomen over de huidige covidsituatie
 

1. Q: Ik maak me zorgen over dat ik wellicht van mijn kinderen gescheiden wordt wanneer één van ons positief test. Kan het consulaat mij helpen?

A: U kunt uit voorzorg alvast contact opnemen nemen met uw buurtcomité om aan te geven dat u niet van uw kinderen wenst gescheiden te worden, mocht deze situatie zich voordoen. Wanneer zij hier geen gehoor aan geven, kunt u een email sturen naar SHA-CA@minbuza.nl met een korte omschrijving van uw situatie en de contactgegevens van uw buurtcomité. Wij zullen dan proberen contact te zoeken met uw buurtcomité. Mocht de situatie zich voordoen dat u van uw kinderen gescheiden dreigt te worden, verzoeken wij u direct het noodnummer (+86 182 1776 2372) van het consulaat te bellen.

2. Q: Wat is het huidige Chinese beleid omtrent positief geteste kinderen?

A: Het staand beleid van de Chinese overheid is dat positief geteste personen gescheiden dienen te worden van negatief geteste personen. Echter, sinds begin april is het beleid in Shanghai gewijzigd en kunnen ouders die zelf negatief testen mee in centrale isolatie met hun kind(eren), dat/die positief test(en), waarbij de ouder moet verklaren bewust te zijn van de gevolgen voor de eigen gezondheid indien hij/zij besluit mee te gaan met het kind. Mocht er een vermoeden zijn dat deze situatie zich zou kunnen voordoen, dan verzoeken wij u direct het noodnummer (+86 182 1776 2372) van het consulaat te bellen. Het consulaat zal ondersteunen waar dat mogelijk is.

3. Q: Ik ben positief getest en wil liever niet naar een quarantaine faciliteit die met meerdere mensen wordt gedeeld. Kan het consulaat iets voor mij betekenen?

A: Het beleid van de Chinese autoriteiten is dat alle positief geteste mensen in centrale isolatie moeten. Thuisisolatie is niet aan de orde. Het consulaat kan overplaatsing niet voorkomen. Wel kunnen we u zo goed mogelijk ondersteunen. Wanneer u positief bent getest verzoeken we u daarom om direct contact met ons op te nemen.

4. Q: Ik bevind me buiten Shanghai, maar Shanghai is mijn vaste woonplaats. Kan ik de stad inreizen?

A: Neem in dit geval eerst contact op met uw buurtcomité. Zij kunnen u meer informatie geven hoe en of u uw compound of appartement kunt betreden. Geeft uw buurtcomité aan dat dit niet mogelijk is, is ons advies om uw reis naar Shanghai voorlopig uit te stellen. Indien u hierbij ondersteuning nodig heeft, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan SHA-CA@minbuza.nl.

5. Q: Mijn baby drinkt i.v.m. een allergie speciale melk die alleen maar verkrijgbaar is in één winkel in een bepaald deeldistrict, maar wij mogen de compound niet verlaten en kunnen niet bestellen. Kan het consulaat hierbij helpen?

A: U kunt bij uw buurtcomité om toestemming vragen uw compound of apartement te verlaten. Ook kunt u uw buurtcomité vragen of zij kunnen helpen deze melk aan te schaffen voor u. Mocht u hierbij hulp nodig hebben i.v.m. de taalbarriere, neem dan contact met ons door een e-mail te sturen aan SHA-CA@minbuza.nl op zodat wij u kunnen helpen met de bemiddeling.

6. Q: Ik ben Nederlander en mijn buitenlandse partner heeft een vlucht naar het buitenland gepland staan. Kan het consulaat mijn partner helpen?

A: Bij individuele consulaire gevallen van mensen met een andere nationaliteit (niet Chinees) dan de Nederlandse verzoeken wij voor consulaire bemiddeling contact op te nemen met de vertegenwoordiging van het land van de nationaliteit van uw partner. Wij kunnen consulaire dienstverlening uitsluitend aan Nederlandse staatsburgers vertrekken. Hierbij geldt natuurlijk nog steeds dat u bij uw buurtcomité het verzoek zult moeten indienen om uw compound of appartement te mogen verlaten.  

7. Q: Ik vertrek uit China, heb mijn vlucht gepland, maar mijn appartement staat in een compound in lockdown. Kan het consulaat iets voor mij betekenen?

A: Het verzoek om uw compound of appartement te verlaten moet u indienen bij uw buurtcomité. Als zij u geen toestemming hiervoor geven, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen, indien nodig. Wij kunnen echter geen garantie geven of een verzoek wordt ingewilligd. Indien er een recente besmetting is in uw compound moet u er rekening mee houden dat uw buurtcomité kan weigeren om toestemming te geven voor uw vertrek.

8. Q: Ik wil China verlaten maar mijn paspoort is verlopen. Kan ik een tijdelijk (nood)document aanvragen?

A: Wij kunnen in urgente gevallen een laissez-passer verstrekken om China te verlaten. Een laissez-passer is een tijdelijk reisdocument dat bedoeld is voor een enkele reis naar Nederland (dit kan geen andere bestemming zijn). Mocht u een laissez-passer willen aanvragen, stuur dan alvast een email naar SHA-CA@minbuza.nl. U kunt deze link raadplegen voor meer informatie hierover: https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/nooddocument/china. Houd er s.v.p. rekening mee dat in uw laissez-passer ook nog een exitvisum van het Public Security Bureau (PSB) nodig is om het land te verlaten.

9. Q: Ik wil China verlaten, maar mijn paspoort ligt bij het Public Security Bureau/PSB (immigratiedienst China). Kan het consulaat helpen om mijn paspoort terug te krijgen?

A: Het PSB heeft momenteel alle werkzaamheden stilgelegd. Ook PSB-werknemers zitten momenteel in lockdown. Om met het PSB in contact te komen, kunt u het nummer 12367 bellen. Via de 12367-hotline kan men toestemming krijgen om een verzoek in te dienen voor het ophalen/opsturen van diens paspoort. Zodra toestemming is verleend, zullen er verdere instructies worden gegeven over het werkproces.

Het PSB kondigde eerder aan dat expats die hun visum hebben overschreden vanwege de lockdown niet worden bestraft. Aan diegenen die hun paspoort bij het bureau hebben achtergelaten, wordt geadviseerd om het ophalen uit te stellen, tenzij het dringend is.

10. Q: Ik moet in quarantaine en word gedwongen mijn huisdier(en) achter te laten. Kan het consulaat mijn huisdier ophalen?

A: Wij kunnen in dit geval helaas niet bemiddelen. Wij adviseren alvast contact op te nemen met uw buurtcomité om afspraken te maken over uw huisdier(en). U zou bijvoorbeeld voor genoeg eten en water kunnen zorgen en vragen of een vrijwilliger binnen uw buurtcomité af en toe bij uw huisdier langs kan gaan om eten te geven en evt. een kattenbak te verschonen of een hond uit te laten. Daarnaast bestaan er suggesties en initiatieven voor huisdieren die gedeeld worden binnen WeChat groepen. Wanneer u positief test, is het aan te raden dat u z.s.m. opvang regelt voor uw huisdieren.

Wanneer uw huisdier medische aandacht nodig heeft, kunt u voor een online consult (Engelstalig is een optie) met een dierenarts de QR-code hieronder scannen:

11. Q: Is er een leeftijdsgrens voor kinderen die in centrale quarantaine moeten?

A: Er is geen leeftijdsgrens opgenomen in het huidige Chinese quarantaine beleid. Wel wordt er, op basis van ervaring tot nu toe, ruimte geboden zodat ouders en kinderen samen kunnen zijn mocht enkel het kind positief testen (zie vraag 2). Als het hele gezin, of ouder en kind positief testen, dan gaat het gezin/ouder/kind samen naar een centrale quarantaine faciliteit.

12. Q: Hoe lang moet ik in centrale quarantaine blijven?

A: Dit kan per geval verschillen. Het officiële beleid is dat u twee keer achter elkaar negatief moet testen met een interval van minimaal 24 uur. Ook mag uw CT-waarde niet hoger zijn dan 35 (zie toelichting in deze link: https://www.rivm.nl/documenten/toelichting-ct-waarde-0). De benodigde periode om een CT-waarde van 35 te bereiken verschilt per persoon. Gemiddeld lijkt deze periode ongeveer twee weken te duren vanaf het moment van de besmetting, maar dat is op voorhand niet met zekerheid te zeggen. Daarnaast moet u ook rekening houden met de additionele tijd die het in beslag neemt om weer terug naar huis te worden gebracht. Ook dit verschilt per geval.

13. Q: Kan het consulaat helpen met het bestellen van levensmiddelen?

A: Uit ervaring blijkt dat de situatie rondom boodschappen bestellen per district/compound heel erg kan verschillen. Het is raadzaam om op lokaal niveau te informeren hoe u dit het beste kunt aanpakken. Veel buurtcomités hebben WeChat groepen waarin er om hulp kan worden gevraagd bij het bestellen van boodschappen, of waar er gezamenlijk een aankoop van levensmiddelen wordt georganiseerd. Daarnaast wordt er in de verschillende Nederlandse WeChat groepen ook veel informatie uitgewisseld. U kunt ons ook mailen voor advies en hulp, maar het is raadzaam eerst via de hierboven genoemde kanalen informatie in te winnen.

14. Q: Waar kan ik terecht voor reparatieservices voor essentiële zaken tijdens de lockdown?

A: Wanneer u tijdens deze lockdown thuis problemen ondervindt met gas, water of elektriciteit raden wij u aan eerst contact op te nemen met het desbetreffende nutsbedrijf. U kunt op uw rekeningen bekijken om welk nutsbedrijf het gaat en wat uw klantnummer is. Zij kunnen reparatieservice voor u regelen.

U moet wel nagaan bij uw buurtcomité/compoundmanagement of reparateurs binnengelaten mogen worden. Wanneer er een besmetting in uw buurt is, kan het zijn dat mensen van buitenaf niet worden toegelaten. In dit geval moet u het samen met uw buurtcomité/compound management en evt. de aanwezige vrijwillers oplossen. Wij kunnen ondersteunen als u last heeft van de taalbarrière. U kunt hiervoor mailen naar SHA-CA@minbuza.nl of bellen naar het noodnummer bij acute gevallen.

15. Q: Kan mij spoedeisende hulp worden geweigerd bij een ziekenhuis als ik geen 48 uur oude PCR-test kan aantonen?

A: Nee, een ziekenhuis zou u geen spoedeisende behandeling mogen weigeren. Ook niet wanneer u geen negatieve PCR-test kunt overleggen.

U moet, waar nodig ondersteund door uw buurtcomité, zelf 120 bellen bij een medisch noodgeval. Wanneer u in het geval van een medische noodsituatie niet adequaat wordt geholpen, kunt u contact opnemen via het noodtelefoonnummer van het consulaat.

TIP: United Family Hospital is beschikbaar voor spoedeisende medische hulp. Patienten moeten een max. 48 uur oude negatieve PCR-test aantonen. Voor degenen die dit niet hebben, is er op locatie PCR-testservice beschikbaar. De wachttijd voor het resultaat bedraagt 3 uur. Als het om een spoedgeval gaat waarbij onmiddellijke medische hulp is vereist, dan wordt de patiënt direct geholpen voordat het PCR-resultaat binnen is.

Het adres van het United Family Hospital is 299 Pingtang Road, Changning district. 长宁区平塘路299号. Tel. 22163999. Het telefoonnummer van hun Emergency Room Puxi is (021) 22163999. Het telefoonnummer van hun Emergency Room Pudong is (021) 38862999.

Tot slot delen we nogmaals de gegevens van dhr. Rietveld, werkzaam voor United Family Hospital. Waar mogelijk biedt hij zijn hulp aan bij medische noodgevallen. U kunt hem bereiken via 15800625104 of zijn wechataccount: derkrietveld. Hij kan in ieder geval een medische brief schrijven, waarmee u uw huis/compound kunt verlaten om naar een ziekenhuis te gaan. Ook kan dhr. Rietveld bij medische noodgevallen proberen te helpen met het regelen van vervoer naar het ziekenhuis.

16. Q: Kan het consulaat mij helpen met het regelen van transport naar het vliegveld wanneer ik mijn vlucht moet halen?

A: Nadat u toestemming heeft gekregen van uw buurtcomité/compoundmanagement om uw buurt te verlaten, kunt u ook bij hen terecht voor het regelen van transport naar het vliegveld. Mochten zij u geen hulp bieden, dan kunt u contact met ons opnemen voor ondersteuning en evt. transportcontacten. Houd er rekening mee dat de taxikosten momenteel erg hoog kunnen zijn. Er rijdt ook een shuttle bus vanaf Hongqiao airport naar Pudong.

Houdt er rekening mee dat u een negatieve PCR-test (maximaal 48 uur oud) moet hebben en een negatieve zelftest moet uploaden in het WeChat mini program 疫测达 (Yiceda) om toegang te krijgen tot het vliegveld.

Probeer ook van tevoren te verifiëren of uw vlucht niet is geannuleerd. Wanneer uw vlucht onverwacht wordt geannuleerd, is er in de buurt van het vliegveld (ong. 20km) een ziekenhuis waar u opnieuw een PCR-test kunt afnemen. U kunt op WeChat het mini program vinden door te zoeken op: 曙光医院. Het is ook raadzaam om meerdere zelftesten mee te nemen.

17. Q: Waar kan ik buiten mijn buurt/compound terecht voor een PCR-test voor mijn vlucht?

A: Er zijn verschillende ziekenhuizen waar u een PCR-test kunt doen. Informeer bij uw buurtcomité/compoundmanagement over adressen bij u in de buurt. Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact met ons op.

18. Q: Heb ik toegang tot goede medische zorg wanneer ik (en evt. gezin) al in centrale quarantaine zit?

A: Positief geteste personen die a-symptomatisch zijn of milde symptomen hebben, worden naar een centrale quarantainefaciliteit gebracht. Aan ons is aangegeven dat daar medische staf aanwezig is om te helpen.

Wanneer positief geteste personen acute medische hulp nodig hebben, worden ze voor behandeling naar het aangewezen ziekenhuis in Jinshan gestuurd, het "Shanghai Public Health Medical Center".

19. Q: Waar vind ik hulp bij psychische problemen?

A: U kunt gebruik kunnen maken van Shanghai Lifeline. Zij bieden dagelijks gratis, vertrouwelijke en anonieme ondersteuning van 10.00 tot 22.00 uur. Raadpleeg s.v.p. hun website voor meer info: https://lifelinechina.org/. De medewerkers van Shanghai Lifeline beschikken over een groot aantal andere contacten waar u terecht kunt voor een luisterend oor of hulp bij psychische problemen.

20. Q: Kan ik een Schengenvisum voor mijn partner of kind aanvragen wanneer wij nu naar Nederland willen reizen?

A: De consulaire dienstverlening is momenteel zeer beperkt. Schengenvisa kunnen momenteel helaas niet door ons worden verstrekt, omdat het consulaat i.v.m. covidmaatregelen niet toegankelijk is voor publiek. Mocht u vanwege een noodsituatie China willen/moeten verlaten samen met uw gezin, stuur dan s.v.p. een email naar SHA-CA@minbuza.nl met een omschrijving van uw situatie, en voor wie u Schengenvisa zou willen aanvragen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

21. Q: Kan ik een Nederlands reisdocument aanvragen bij de ambassade in Beijing of het consulaat-generaal in Guangzhou?

A:  Het is mogelijk om reisdocumenten aan te vragen bij een van de andere Nederlandse vertegenwoordigingen in China. U moet er alleen wel rekening mee houden dat Shanghai uitreizen momenteel erg lastig is. U moet ten eerste een goede reden aangeven om uw eigen compound af te mogen, en bij aankomst in een andere stad moet u hoogstwaarschijnlijk weer in quarantaine. Wij zijn in noodsituaties nog wel in staat een nooddocument te verstrekken (zie vraag 8).

22. Q: Welke vliegtuigmaatschappijen vliegen momenteel nog vanuit Shanghai naar Nederland?

A: Er lijkt op dit moment positieve trend waarneembaar v.w.b. Europese vliegtuigmaatschappijen die vanuit Shanghai weer naar verschillende locaties in Europa vliegen. De situatie en het aantal beschikbare vliegtuigmaatschappijen veranderen echter constant.

Wij raden u daarom aan om rechtstreeks contact op te nemen met vliegtuigmaatschappen of hun website te raadplegen voor actuele en accurate informatie.

Er is vanuit de lidstaten van de EU een verzoek uitgegaan om grondpersoneel van bepaalde internationale vliegtuigmaatschappijen op de luchthaven van Pudong als essentieel te bestempelen, zodat zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten.

23. Q: Wat moet ik doen wanneer ik positief wordt getest terwijl ik zwanger ben?

A: In principe hanteren de lokale autoriteiten geen afwijkend beleid voor zwangere personen die positief worden getest. Er zijn vier ziekenhuizen aangewezen voor zwangere vrouwen die positief zijn getest en medische hulp nodig hebben.

Voor het consulaat is het van groot belang dat zwangere personen in adequate omstandigheden verblijven. Wanneer u zwanger bent en positief test, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons noodtelefoonnummer voor consulaire bijstand.

24. Q: Ik heb periodiek een nieuwe dosis medicatie nodig. Hoe kan ik hier nu aan komen?

A: Hiervoor kunt u terecht bij de aanwezige vrijwilligers in uw buurt of compound. Zij kunnen voor u naar het ziekenhuis of een apotheek gaan om medicatie op te halen. U moet hiervoor aan kunnen tonen om welke medicatie het gaat.

25. Q: Ik heb vragen die gerelateerd zijn aan mijn bedrijf in China, waar kan ik terecht?

A: U kunt hiervoor een email sturen naar onze economische afdeling, via het emailadres  SHA-EA@minbuza.nl.

26. Q: Waar vind ik de laatste informatie over het reisadvies dat momenteel geldt voor China?

A: U kunt het laatste reisadvies voor China vinden m.b.v. de volgende link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/china. Wij raden u ook aan om u aan te melden voor de informatieservice van het ministerie van Buitenlanse Zaken. Dit kan via de volgende link: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/.

27. Q: Sommige bronnen spreken van een ‘substantial opening’ van bepaalde gebieden in Shanghai vanaf volgende week. Hebben jullie hier meer informatie over?

A: Volgens de laatste informatie waarover wij beschikken is er nog geen nieuws over eventuele substantiële versoepelingen van het huidige lockdownbeleid.

28. Q: Ik wil in de nabije toekomst met mijn huisdier het land uitreizen. Hoe pak ik dit aan?

A: U kunt de volgende link gebruiken voor meer informatie over het uitreizen van uw huisdieren vanuit Shanghai: http://shanghai-animal-rescue.com/export-your-dog/. Het is daarnaast ook raadzaam om uw buurtcomité en informele kanalen zoals WeChat-hulpgroepen te raadplegen hierover.

29. Q: Zijn er momenteel reisvoorwaarden voor aankomst in Nederland vanuit China?

A: Er bestaan voor Nederlanders momenteel geen additionele beperkingen om Nederland binnen te komen vanuit China (waaronder vaccinatievereisten). Houd er a.u.b. wel rekening mee dat u op de luchthaven Pudong een max. 48 uur oude negatieve PCR-test moet aantonen om toegelaten te worden. Deze test is niet vereist wanneer u in Nederland aankomt.

30. Q: Kan ik momenteel vanuit Shanghai naar andere steden in China reizen, bijvoorbeeld voor zaken?

A: Gezien de huidige situatie in Shanghai, moet u er rekening mee houden dat wanneer u ergens anders in China aankomt, er quarantainemaatregelen van kracht kunnen zijn. Als u uw reis toch wilt plannen, kunt u het beste beginnen bij uw eigen buurtcomité/compoundmanagement om toestemming te vragen of u uw appartement mag verlaten.

Daarnaast is het verstandig om bij uw reisbestemming na te gaan wat voor (quarantaine) eisen er gelden als je reist vanuit Shanghai. Hiervoor kunt u ook de publieke wechataccount上海本地宝 toevoegen.  

U moet daarnaast rekening houden met eventuele verplichte PCR-tests en hoge transportkosten.

TIPS:

  • alle vragen omtrent Nederlandse reisdocumenten en Schengenvisa kunnen het beste gemaild worden naar SHA-CA@minbuza.nl
  • Na elke online bijeenkomst zullen wij indien nodig de Q&A updaten en publiceren op onze website en sociale mediakanalen.