Struktura organizacyjna

Kierownictwo Ambasady

Ambasador - Pani Daphne Bergsma

Z-ca Ambasadora, Szef Działu Politycznego - Pan Dave van den Nieuwenhof

Sekretariat Ambasadora - Pani Anna Duda

telefon: +48 22 5591202

e-mail: war-cdp@minbuza.nl

Dział Polityczny

Pierwszy Sekretarz / Z-ca Szefa Działu - Pani E. Dautovic

Dział Prasy i Kultury - Pan M. van Dijk

Asystent ds programów bilateralnych - Pani mgr K.A. Kolman

Asystent ds programów bilateralnych - Pan mgr W. Borodzicz-Smoliński

Asystent ds programów bilateralnych - Pani mgr M. Andała

Asystent ds politycznych - Pan K.J. Weyher

Doradca ds migracji zarobkowej i spraw socjalnych - Pani mgr U. Kozłowska

Sekretariat  - wakat

telefon: +48 22 5591205

e-mail: war@minbuza.nl

Dział Ogólny i Konsularny

Szef Działu - Pani S.A. Duurken

Asystent - Pani mgr M. Cieślińska

Asystent - Pan mgr A. Golis

Asystent - Pan mgr inż. D. Goch

Pracownik - Pan C. Gołos

Pracownik - Pan K. Rodziewicz

telefon: +48 22 5591200

e-mail: war@minbuza.nl

Dział Ekonomiczny

Szef Działu - Pan S. Kaasjager

Pierwszy Sekretarz / Z-ca Szefa Działu - Pan F. van de Pieterman 

Doradca ds handlowych - Pani mgr inż. J. Kosicka

Doradca ds handlowych - Pani mgr D. Idsardi

Doradca ds handlowych - Pani mgr D. van den Bercken

Pracownik administracyjny - Pani mgr A. Słomińska

telefon: +48 22 5591238

e-mail: war-ea@minbuza.nl

Dział Rolny

Radca ds rolnych / Szef Działu - Pani mgr C. Spaans

Doradca ds rolnych - Pan O. Horbańczuk

Doradca ds rolnych - Pani mgr A. Murawska

telefon: +48 22 5591238

e-mail: war-lnv@minbuza.nl

Biuro Attaché Obrony

Attaché Obrony - Podpułkownik S.A. van Iwaarden

Asystent Attaché Obrony - Pani Sylwia Gołębiewska

telefon: +48 22 5591271

e-mail: war-def@minbuza.nl