Czym się zajmujemy?

Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie reprezentuje interesy Holandii i Holendrów w Polsce. Wspieramy holenderskich obywateli, firmy, instytucje i organizacje.

Utrzymujemy kontakty z polskim rządem i promujemy współpracę między obydwoma rządami, na przykład w ramach organizacji wielostronnych, takich jak Unia Europejska lub Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Jednym z kluczowych zadań Ambasady jest wsparcie w handlu i inwestycji. Ambasada promuje współpracę gospodarczą między Holandią a Polską i pomaga holenderskim firmom, które chcą wejść na rynek polski.

Wymiana kulturalna między obydwoma krajami jest także jednym z zadań ambasady. Ambasada podejmuje starania aby łączyć przedstawicieli sektora kultury z obu krajów, zwracając uwagę na nasze wspólne dziedzictwo kulturowe i wspierając niderlandystykę w Polsce.

Ponadto Ambasada organizuje różnorodne wydarzenia, których zadaniem jest przybliżenie Holandii Polakom i udziela konsularnego wsparcia Holendrom mieszkającym lub przebywającym w Polsce, np. wydaje dokumenty tożsamości oraz zaświadczenia konsularne.