Consular fees in Qatar

Fees of the various services at the embassy in Qatar.

At the Netherlands embassy in Doha, you can only pay cash in Qatari Riyal (QAR).

Tariffs as of 02 February 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR QAR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 561,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 489,00
Tweede paspoort / Second passport 139,70 561,00
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 561,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 506,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 395,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80 200,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 240,00

Visa

EUR    

QAR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 161,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 321,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 141,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40 161,00
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 321,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR QAR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 767,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 326,00 1.309,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 84,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 3.618,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.150,00 4.618,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 2.691,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 920,00 3.695,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 534,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 1.406,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR QAR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 120,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 105,00
Legalisaties / Legalisations EUR QAR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 105,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 105,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 414,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 526,00
Koerierskosten / Courier costs EUR QAR
Koerier DHL / Courier DHL 15,00 60,00

De actuele bedragen kunnen afwijken van dit overzicht. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan dit overzicht. / The current amounts may differ from this overview. You therefore cannot derive any rights from this overview.