Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze to bardzo ważna gałąź polskiej gospodarki. Dalszy rozwój tego sektora będzie mieć duży wpływ na kondycję polskiego rolnictwa. Holandia, która od wielu lat jest drugim światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych dysponuje nowoczesnymi technologiami, które mogą być wsparciem dla rozwoju polskiego rolnictwa.

diverse flowers gethered in front of a dark wall in the flower shop
Image: ©Murawska

Kwiaty cięte i rośliny ozdobne

Polacy od zawsze kochali otaczać się kwiatami, a w związku z rosnącą zamożnością gospodarki Polski, również popyt na kwiaty stale rośnie. Odzwierciedlają to statystyki: od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polska regularnie importowała coraz większe ilości kwiatów aż stała się piątym największym odbiorcą kwiatów z Niderlandów. Ponieważ zainteresowanie ze strony polskiej nie gaśnie, a rynek wciąż wydaje się być nienasycony, Ambasada ułatwia dwustronną współpracę, misje handlowe, udział holenderskich firm w targach, raporty i stara się, by handel kwiatami…kwitł.

Image: ©A.Murawska

Ogród Holenderski w Warszawie

By podkreślić miłość do natury oraz roślin ozdobnych, w Muzeum Łazienki Królewskie powstał Ogród Holenderski. Ogród jest doskonałym przykładem założeń konceptu 'zielonego miasta', a dzięki znakomitemu projektowi niderlandzkiego architekta krajobrazu Nieka Roozena, jest atrakcyjny przez cały rok.

milk and dairy products served on a board with grass on the background

Sektor mleczarski

Polska ma sprzyjający klimat i dobry sektor rolniczy do produkcji mleka. W szczególności kraj ten oferuje przewagi konkurencyjne pod względem cen i kosztów. Obecnie w Polsce istnieje około 130 000 gospodarstw mleczarskich z około 2,3 mln krów. Wielkopolska i Podlaskie to 2 województwa o najsilniejszej obecności zakładów mleczarskich i przetwórczych. By sektor ten mógł dalej rozwijać się prężnie, obory muszą być wyposażone w nowoczesne technologie. Ponieważ Holandia również jest dużym producentem przetworów mlecznych, dysponuje również technologią do udoju i obróbki mleka na światowym poziomie, która jest pożądana przez polskich producentów mleka.

Rolnictwo o obiegu zamkniętym

Ponieważ Polska jest coraz bardziej świadoma w kwestii ochrony środowiska i zmian klimatycznych, więc w naturalny sposób rozwiązania technologiczne w ramach rolnictwa w obiegu zamkniętym spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. Jednym z konceptów jest filozofia zielonego miasta, które jest rozwiązaniem łączącym wiedzę z wielu sektorów na raz. Drugą szansą w rolnictwie obiegowym jest poprawa jakości i nawożenia gleb. Dlatego od kilku lat Ambasada co rok bierze udział w tzw Tygodniu Cyrkularnym, by przybliżyć polskiemu odbiorcy najnowsze rozwiązania związane z rolnictwem cyrkularnym.

field with newly treated with tracktor taken from above
Image: ©Murawska

Materia organiczna w glebie

Polskie grunty rolne są bardzo piaszczyste i zawierają stosunkowo mało fosforanów, azotanów, potasu i materii organicznej. Średnia zawartość materii organicznej w Polsce wynosi 2,2%, ale 60% gleby ma mniej niż 2% próchnicy. Polscy rolnicy tradycyjnie dbają o poziom kultury rolnej i dlatego tradycyjnie stosowali dużo nawozów sztucznych do poprawy jej kondycji. Rolnicy wydają na nią średnio około 20% swoich przychodów.

Coraz więcej uwagi poświęca się utrzymaniu zawartości materii organicznej, której w Polsce jest ograniczona ilość. Holandia, jako duży producent trzody i bydła mlecznego posiada spore zasoby materii organicznej dobrej jakości, która oprócz makroelementów, jak NPK, zawiera mikroelementy, które są kluczowe dla dobrego plonu i kondycji gleby w perspektywie wieloletniej. Ambasada wspiera działania poszerzające wiedzę w zakresie dbałości o glebę.

Agriteam Warschau
Image: ©K. Weyher

Biuro Radcy Rolnego w Warszawie

W Ambasadzie pracuje zespół informujący o najnowszych technologiach i rozwoju sektora rolnego w Niderlandach i aktywnie wspierający płaszczyzny współpracy między Holandią i Polską w tym sektorze. Członkowie zespołu to:

  • Pani Carolien Spaans – Radca Rolny (@AgriWarsaw)
  • Pan Olaf Horbańczuk - starszy doradca ds. rolnictwa 
  • Pani Agnieszka Murawska –młodszy doradca ds. rolnictwa (@AgaMurawska)

Skontaktuj się z nami: