Consular fees in Kazakhstan

Fees of the various services at the Netherlands embassy in Nur-Sultan, Kazakhstan.

Payment can only be done in cash, in Kazakh tenge (KZT).

Fees as of January 1, 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR     KZT
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 48,55    20.700,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00    25.600,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR KZT
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00  79.900,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00  136.300,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00   8.900,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00   376.400,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00   480.300,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00   279.900,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00   384.100,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00   55.500,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 149,500.00
Consulaire documenten / Consular documents EUR KZT
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00    12.800,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 11.200,00
Legalisaties / Legalisations EUR KZT
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 11.200,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 11.200,00