Consular fees in Ethiopia

At the Netherlands embassy in Addis Ababa you can pay cash in Ethiopian birr (ETB).
E-payment with a bank card or credit card is not possible untill further notice.

Fees as of 1 February 2019

Visa

EUR    

ETB

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis/free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 1.400,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 2.810,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 1.230,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child <6 Gratis/free of charge
Caribisch visum kinderen 6 jaar tot 11 jaar / Caribbean visa child > 6 40,00 1.400,00
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 1.400,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay --
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR ETB
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 6.720,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 11.470,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 730,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 31.720,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 40.490,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 23.590,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 32.390,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 4.680,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 12.320,00
Legalisaties / Legalisations EUR lokale valuta/local currency
Legalisatie document / Legalisation document                                  26,25 920,00