Consular fees in Estonia

Fees of the various services at the embassy in Estonia

Fees as of 1 January 2020

Nederlandse reisdocumenten / Dutch travel documents EUR
Laissez-passer / Emergency passport 49,80
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00
Consulaire verklaringen / Consular statements EUR
Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap / Statement regarding Dutch nationality 30,00
Verklaring omtrent de burgerlijke staat / Statement regarding civil status 30,00
Verklaring van huwelijksvoornemen / Certificate of no impediment to marriage 30,00
Verklaring van in-leven-zijn / Statement of being alive 30,00
Verklaring "afschrift/kopie is conform origineel" / Statement "copy confirms original" 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch national 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00