Dodenherdenking 4 Mei 2022

BEKENDMAKING


Aan de Nederlandse Gemeenschap in Indonesië.

Op woensdag 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers, militairen en burgers, die zijn gevallen in de tweede wereldoorlog en in oorlogssituaties daarna. In Indonesië vindt deze herdenking plaats op het ereveld Menteng Pulo in Jakarta.

Dit jaar zullen wij hier dus ook weer bij stil staan. Zij die zijn gevallen mogen niet worden vergeten.
De afgelopen twee jaar hebben we door de corona pandemie slechts op zeer beperkte schaal kunnen herdenken. Dit jaar kan het gelukkig weer anders en uitgebreider.

Wij nodigen u uit om op woensdag 4 mei om 17:00 uur aanwezig te zijn op Menteng Pulo om samen te herdenken. Tijdens de herdenking zal tevens een aantal kransen worden gelegd. Door zorg van de oorlogsgravenstichting zal ook op de overige zes erevelden in Indonesië een krans worden gelegd ter nagedachtenis van hen die zijn gevallen.

Gelet op de nog van toepassing zijnde corona-maatregelen vragen we u nog wel een mondkapje te dragen en de benodigde afstand ten opzichte van elkaar te houden.

De Defensieattaché
Kapitein ter zee Cor Kuiper