Nieuwsbrief aan Nederlanders in Sri Lanka en de Malediven

Beste Nederlanders,

Ik hoop dat u fijne kerstdagen heeft gehad, ondanks de COVID beperkingen! Op de ambassade hebben we een druk laatste kwartaal gehad. Daar vertel ik u graag wat meer over.

Naarmate we hier weer wat meer bewegingsvrijheid kregen, konden we ook buiten kleinschalige activiteiten organiseren. Zo hebben we eind november met de Nederlandse kinderen (en ouders) Sinterklaas gevierd. Gelukkig kon Sint dit jaar wel naar Colombo komen, maar de pieten waren blijven steken in Doha omdat hun papieren niet klopten. Toch kon dit de pret niet drukken. Sint had veel waardering voor het feit dat de kinderen de maandenlange thuisscholing hadden volgehouden.

Op 25 november hebben we op een Nederlandse manier invulling gegeven aan de campagne “Orange the World”. Dit is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen. De start van de campagne op de 25e wordt gevolgd door ‘16 dagen van activisme’; overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven geven in deze periode extra aandacht aan het voorkomen van geweld en intimidatie tegen vrouwen en kinderen. Tijdens de COVID pandemie is het aantal gevallen van huiselijk geweld wereldwijd toegenomen, dus des te meer reden dit jaar aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Op 25 november stapte ik in Colombo op de fiets en bracht ik spandoeken rond aan lokale en internationale organisaties, ambassades, bedrijven en de Sri Lankaanse overheid met de tekst “Say NO to violence against women and girls”, ook in Sinhala en Tamil. Tijdens de tocht voegden andere ambassadeurs en vertegenwoordigers van organisaties zich bij de groeiende groep fietsers en toen we het eindpunt, de residentie, bereikten waren we met ongeveer 20 fietsers. Dit trok veel aandacht van de lokale media, waardoor we onze boodschap breed konden verspreiden.

Alle deelnemende organisaties hebben de spandoeken zichtbaar buiten opgehangen tijdens de 16 dagen van activisme. Op 10 december, internationale mensenrechten dag en het einde van de campagne, hebben we de spandoeken weer neergehaald, maar we blijven uiteraard het hele jaar actief op dit terrein. We steunen Sri Lankaanse vrouwen en organisaties die dagelijks werken aan het beëindigen van geweld tegen vrouwen, vrouwenrechten bevorderen en taboe doorbrekend werken. Geweld tegen vrouwen is niet alleen een probleem in Sri Lanka; ook in Nederland geeft 1 op de 3 vrouwen aan slachtoffer te zijn (geweest) van verschillende vormen van geweld en/of intimidatie. Alleen door samen te werken, kunnen we dit probleem aanpakken.

Half december bracht ik een bezoek aan de Malediven. De aanleiding was een ondertekeningsceremonie van een kustbeschermingsproject op het eiland Fuvahmulah. Fuvahmulah is het op twee na grootste eiland van de Malediven en omdat het geen lagune heeft, is het blootgesteld aan de volle kracht van de oceaan en dus de impact van klimaatverandering. Dit project komt voort uit een voormalig infrastructuur instrument ORIO, dat bestaat uit een gedeeltelijke gift van de Nederlandse overheid en een concessionele (gunstige) lening aan de overheid van de Malediven. Helaas kon de ceremonie niet aan betreffende kust plaatsvinden, want het regende pijpenstelen. Maar de planning en locatie werden kundig omgegooid en het was fantastisch te zien hoe blij de bevolking van het eiland was met de start van dit – voor hen - cruciale project. Daarnaast heb ik in Male gesproken met leden van de regering, bedrijven, lokale en internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties) en collega ambassadeurs.      

Ondertussen hebben we ook een bijzonder jaar afgetrapt met dit filmpje en een interview in een lokale krant: Nederland en Sri Lanka vieren 70 jaar diplomatieke betrekkingen in 2022. We zullen voor verschillende doelgroepen (online) activiteiten organiseren gedurende dit jaar. Zo zijn we nu samen met de Sri Lankaanse ambassade in Nederland een serie webinars voor ondernemers aan het organiseren. Houdt onze Facebook en Twitter in de gaten; de eerste webinar is op 25 januari! U wordt automatisch uitgenodigd voor de webinars als u eerder in contact bent geweest met de ambassade voor handelsvragen en als business-contact geregistreerd staat. Krijgt u geen uitnodiging? Mail onze collega Shanila via: col@minbuza.nl. 

Ik hoop dat we elkaar het begin van het nieuwe jaar kunnen treffen, maar het blijft onzeker en voor nu wens ik u vooral, mede namens het hele ambassade team, een gelukkig en gezond 2022!

Hartelijke groet,

Tanja Gonggrijp

Ambassadeur