Nieuwsbrief aan Nederlanders in Sri Lanka en de Malediven

Beste Nederlanders,

Toen we vorig jaar vooruit keken hadden we niet verwacht dat we ons nu nog steeds in deze ongebruikelijke situatie zouden bevinden. En sterker nog, in Sri Lanka ervaren we nu de zwaarste weken sinds COVID-19 in maart 2019 het eiland bereikte. Iedereen wordt in Sri Lanka, en al eerder op de Malediven, geraakt door verhalen van familie, vrienden en collega’s die in de problemen zitten, ernstig ziek zijn (geweest) of - in het meest trieste geval -  zijn overleden. 

Ik hoop dat het toch goed met u gaat, ondanks de moeilijke omstandigheden.

Momenteel staat de gezondheidszorg in Sri Lanka onder druk. En de economie heeft het om verschillende redenen zwaar te verduren. Een belangrijke reden is uiteraard het uitblijven van toerisme. Ik weet dat veel Nederlanders in Sri Lanka hierdoor direct of indirect hard worden geraakt. Ook veel andere bedrijven en diensten hebben het moeilijk in deze economische crisis. Als ik u hierover spreek, heb ik bewondering voor de manier waarop u omgaat met de crisis en probeert er professioneel en persoonlijk het beste van te maken. Nederlanders die betrokken zijn bij stichtingen in Sri Lanka zien hun partners hier worstelen met de stijgende kosten van het levensonderhoud, gesloten scholen en financiële onzekerheid.   

Die gesloten scholen zijn uiteraard ook een uitdaging voor gezinnen in Sri Lanka. Ik heb zelf het afgelopen jaar ervaren hoe moeilijk het is voor kinderen (en voor de ouders…) om lange tijd niet fysiek naar school te kunnen, de structuur en de sociale contacten met leeftijdsgenoten te moeten missen.     

Met het ambassade team proberen we u ondertussen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, of het nu gaat om consulaire diensten of handel gerelateerde vragen. En we doen uiteraard meer. Het zal u niet verbazen dat de gedeelde geschiedenis van Nederland met Sri Lanka een belangrijke rol speelt in de betrekkingen met dit land. Nederlandse experts en organisaties staan Sri Lanka – met en zonder steun van de ambassade – al jaren bij met advies en expertise over het behoud en gebruik van het cultureel erfgoed, zoals de renovatie van forten en digitalisering van documenten uit de Nederlandse periode. Sinds vorig jaar heeft de ambassade ook de mogelijkheid om moderne en contemporaine kunst(vormen) te ondersteunen. Zo werken we aan een dans project voor jongeren uit m.n. de noordelijke en centrale provincies en gaan we een project steunen waarbij kinderen een rondleiding maken door hun eigen wijk met aandacht voor erfgoed en straatkunst. Om een idee te krijgen hoe dat eruit kan zien, bezoek vooral deze link met wandelingen door Colombo (https://i-discoverasia.com/neighbourhoods/colombo/) en Galle (https://i-discoverasia.com/neighbourhoods/galle/).  Dit project is een vervolg hierop.

En juist in deze moeilijke tijden blijven we ook Nederlandse bedrijven en hun Sri Lankaanse partners die investeren in bijvoorbeeld landbouw, en dus voedselproductie, in Sri Lanka zo goed mogelijk ondersteunen. Duurzaamheid staat daarbij centraal: we ondersteunen bedrijven om hun business op een zo verantwoord mogelijke manier te doen. De komende periode onderzoeken we mogelijkheden om in nog meer sectoren in te zetten op ‘Responsible Business Conduct’; dit is een vervolg op de online webinars over dit thema die we eerder dit jaar organiseerden. 

Uiteraard volgen we ook de politieke ontwikkelingen nauw en steunen we Sri Lankaanse organisaties die onder andere bijdragen aan de versterking van de positie van vrouwen en van de LGBTIQ gemeenschap, en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Dit jaar vieren we de 70 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Sri Lanka en Nederland, graag houden we u hiervan op de hoogte.      

We volgen ook de ontwikkelingen in de Malediven. We zorgen dat we goed contact onderhouden met belangrijke partners zoals de overheid, zodat we – indien er vragen zijn of verzoeken ter ondersteuning – Nederlanders zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.    

Om jullie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten, ervaringen en behoeften. We zullen de ZOOM calls met de Nederlandse gemeenschap en de online Quarterly Business Meet Ups voortzetten zolang fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn. Uiteraard kijken we uit naar het moment dat we weer bij elkaar kunnen komen. Dat geeft toch een andere dynamiek. Bovendien kunnen we u dan ook weer opzoeken. We hebben een lijst aan bedrijven en projecten die we graag willen bezoeken. 

Verder willen we jullie als ambassade nog beter op de hoogte houden van waar wij ons mee bezighouden. Wie weet zijn er raakvlakken en kunnen we elkaar soms versterken. We zullen vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief delen met informatie over het reilen en zeilen op de ambassade. Deze keer bevatte de brief vooral algemene informatie, de volgende keer zullen we meer op specifieke activiteiten of projecten ingaan. Zo krijgt u – naast onze Facebook berichten (www.facebook.com/NLambassadeColombo), mijn Tweets (@tanjagonggrijp) en onze website (www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/sri-lanka) – nog meer inzicht. Daarnaast blijven we natuurlijk via onze BZ informatieservice (https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl) berichten sturen over de veranderende COVID en/of veiligheidssituatie. 

Ik hoop u bij een van de volgende bijeenkomsten te zien en wens u veel sterkte en een goede gezondheid toe!

Tanja Gonggrijp

Ambassadeur

Geplande online bijeenkomsten:

28 september 16 uur Sri Lanka tijd - Quarterly Business Meet Up voor Nederlandse bedrijven in Sri Lanka en de Malediven en hun lokale partners – U wordt automatisch uitgenodigd als u eerder in contact bent geweest met de ambassade voor handelsvragen en als business-contact geregistreerd staat. Krijgt u geen uitnodiging? Mail onze collega Shanila via: col@minbuza.nl. 

7 oktober 16 uur Sri Lanka tijd – Online bijeenkomst voor Nederlanders in Sri Lanka en de Malediven – U wordt automatisch uitgenodigd als u zich heeft ingeschreven voor de BZ informatieservice: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl