Consular tariffs / Consulaire tarieven 2019

Please note that all payments are made in local currency / Let op dat betalingen aleen mogelijk zijn in lokale valuta

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card

EUR

lokale valuta/local currency

Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)

136,16

266,00

Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)

118,76

232,00

Zakenpaspoort / Business passport

136,16

266,00

ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)

123,00

240,00

ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)

96,12

188,00

Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document

48,55

94,00

Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse

60,00

117,00


Visa

EUR    

lokale valuta/local currency

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)

Gratis

Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)

35,00

68,00

Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee

60,00

117,00

Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee**

35,00

68,00

Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)

Gratis

Caribisch visum / Carribbean visa

35,00

68,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--

* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia


Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality

EUR

lokale valuta/local currency

Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single

187,00

365,00

Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint

319,00

623,00

Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor

21,00

41,00

Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard

881,00

1.723,00

Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard

1.124,00

2.198,00

Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered

655,00

1.281,00

Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered

899,00

1.758,00

Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor

130,00

254,00

Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)

350,00

n.a.


Consulaire documenten / Consular documents

EUR

lokale valuta/local currency

Consulaire verklaringen / Consular statements

30,00

58,00

Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate

26,25

51,00


Legalisaties / Legalisations

EUR

lokale valuta/local currency

Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen

26,25

51,00

Legalisatie document / Legalisation document

26,25

51,00

Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents

103,00

201,00

Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document

131,00

256,00