Stage bij de Nederlandse Ambassade in Kosovo

De post Pristina is op zoek naar een stagiaire voor de periode 6 augustus 2018 t/m 31 januari 2019.

Werkomgeving

De Nederlandse Ambassade in Pristina biedt de stagiair(e) een uitdagende en leerzame werkomgeving. De ambassade behartigt de bilaterale relatie tussen Nederland en Kosovo. De post in Kosovo richt zich voornamelijk op Europese integratie, de Nederlandse belangen in Kosovo, rechtsstaatontwikkeling, corruptiebestrijding, mediavrijheid en de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld via MATRA-activiteiten. De Ambassade in Pristina is een kleine post. Daarom wordt verwacht dat de stagiair(e) zowel zelfstandig en goed in klein teamverband kan werken.

Stageomschrijving

De stagiair(e) is verantwoordelijk voor een goed beheer van activiteiten. Dit houdt in dat hij of zij teamleden ondersteunt bij het opzetten en monitoren van grote projecten onder het MATRA fonds. Verder werkt de stagiair(e) met het cultuurbudget en assisteert bij het ontwikkelen en uitvoeren van eventuele publieksdiplomatie evenementen. Daarnaast kan de stagiair(e) bij verschillende werkzaamheden worden ingezet, zoals het verrichten van beknopte onderzoeken op uiteenlopende onderwerpen, het bijwonen van vergaderingen en lezingen, en het assisteren bij het beantwoorden van vragen van organisaties en burgers. De stagiair(e) schrijft ook voor de sociale media en website.

Profiel van de stagiair(e)

  • Je volgt tijdens de stage een relevante universitaire opleiding;
  • Je dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en tijdens de stage als student ingeschreven te zijn bij een Nederlandse universiteit (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen);
  • Je hebt een uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je bent in staat je snel aan te passen aan een nieuwe werkomgeving;
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken;
  • Je hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met de Balkanregio, internationale betrekkingen en/of Europese Zaken;
  • Je hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met sociale media.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.

De duur van de stage is zes maanden, met een werkweek van 40 uur.

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen een motivatiebrief en CV (beide in het Engels!) opsturen naar PRI-STAGE@minbuza.nl. Vermeld in je motivatie in ieder geval wat je specialisaties en interesses zijn. Een interview via Skype (in het Engels) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De deadline van reageren is: 29 april 2018

Voor een adequate overdracht is het van belang dat er in de week van 30 juli tot 3 augustus een overdrachtsweek zal plaatsvinden.