Tree planting with the Dutch companies in Ukraine

Joint efforts of the Dutch business in Ukraine to support adaptation to climate change. On March 27 the representatives of the companies AirFrance KLM and MOQOD with the Netherlands Embassy in Ukraine planted trees in Dobropark near Kyiv.

Спільна ініціатива нідерландського бізнесу в Україні на підтримку адаптації до змін клімату. 27 березня представники компаній Air France KLM, MOQOD та посольства Нідерландів в Україні висадили дерева в Добропарку поблизу Києва.

Tree Planting with the Dutch companies in Ukraine_3
©NL Embassy in Ukraine

Tree planting flash mob was launched in 2019 by the company RijkZwaan Ukraine #Sharing_a_healthy_future_for_Ukraine and supported by companies Unilever and AIR FRANCE KLM. This initiative is aimed at protection of the environment and joining efforts for healthier future and realization of Sustainable Development Goals. This year we welcome a new challenger - company MOQOD.  

Флешмоб з висадки дерев був започаткований в 2019 році компанією РійкЦваан Україна за підтримки компаній Unilever та AIR FRANCE KLM. Ця ініціатива спрямована на захист навколишнього середовища та об’єднання зусиль для здорового майбутнього та досягнення Цілей сталого розвитку. Цього року ми вітаємо нового учасника флешмобу - компанію MOQOD.

Moqod logo
©https://moqod.com/

MOQOD is an agile software development partner for entrepreneurs and tech companies. The company  brings engineering and business ideas to life through innovations. 

MOQOD - це гнучкий партнер з розробки програмного забезпечення для підприємців та технологічних компаній. Компанія реалізовує інженерні та ділові ідеї завдяки інноваціям.

Tree planting unites Dutch business for #SolvingGlobalChallengesTogether and with this event we launch #OrangeSpringKyiv. 

Висадка дерев об’єднує нідерландський бізнес для спільного вирішення глобальних проблем #SolvingGlobalChallengesTogether, і цим заходом ми відкриваємо Помаранчеву весну в Києві.

#OrangeSpringKyiv
©NL Embassy in UA

The Netherlands is celebrating King’s Day! The celebration of our national day is different from the years before. Covid has a big impact on the organization of events. That is why the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine undertakes an #OrangeSpringKyiv. The Embassy is organizing several activities leading op to King’s Day on the 27th of April. This is the birthday of King Willem-Alexander and the national day of the Netherlands. Orange is the national colour, which stems from the name of the royal family: Van Oranje-Nassau.

Нідерланди святкують День короля! Цьогорічне святкування нашого національного дня відрізняється від попередніх років. Covid має великий вплив на організацію заходів. Саме тому Посольство Королівства Нідерландів в Україні організовує серію заходів Помаранчева весна в Києві, що триватимуть до Дня короля 27 квітня. В день народження Короля Віллема-Олександра  також відзначають національне свято Нідерландів. Помаранчевий - національний колір, що походить від імені королівської родини: Ван Ораньє-Нассау.

Tree planting with the Dutch companies in Ukraine_2
©NL Embassy in UA

Dobropark is located near Kyiv and became a partner for the Dutch Tree Planting flesh mob with its project “Plant Your Own Tree”. The Tulips trees Liriodendron Tulipifera planted on 27 March 2021 are marked with the badges of the companies – participants. The visitors of Dobropark can enjoy the flowering tulip trees as well as tulip fields later this spring. Check the site of Dobropark for more information.

Добропарк розташований поблизу Києва та став партнером флешмобу із висадки дерев зі своїм проектом «Посади іменне дерево». Тюльпанові дерева Ліліодендрони, висаджені 27 березня 2021, позначені жетонами із назвами нідерландських компаній – учасників фешмобу.  Вже незабаром відвідувачі Добропарку зможуть насолодитися квітучими тюльпановими деревами та тюльпановими полями. Деталі на сайті Добропарку.

#SolvingGlobalChallengesTogether

#Sharing_a_healthy_future_for_Ukraine

#OrangeSpringKyiv

Tree planting with the Dutc companies in Ukraine_1
©NL Embassy in Ukraine
Tree planting 2021
©NL Embassy in Ukraine